Adatvédelmi nyilatkozat munkáltathatóknak

A munkáltatók adatainak adatbázisunkba történő bejegyzését követően a vállaljuk, hogy ezen adatok gyűjtését és kezelését mindig a hatályos jogszabályok szerint, a munkáltató beleegyezését követően, szolgáltatásaink teljesíthetőségét szem előtt tartva tesszük.

A munkáltatók adatainak gyűjtése célja, hogy a munkáltatót

  • tájékoztathassuk a munkaerő igényét kielégítő lehetőségekről a szerződéses állományunkból szelektálva
  • saját szolgáltatási adatbázisunk naprakészen való tartása, hogy a munkáltató mindig időben, és hitelesen értesüljön az érdeklődési körébe tartozó új lehetőségekről
  • egyéb, szerződés szerinti szolgáltatásaink sikeres teljesítése érdekében

A munkaváll adatainak harmadik fél részére történő kiadásáról:

  • A Rent-A-MEN Kft. a munkáltató adatbázisban rögzített adatait munkavállalóinak külön engedély nélkül kiadhatja, tájékoztatás céljából. A rögzített adatokat nem felhasználva a regisztráció tényét a munkavállalók számára átadott statisztikáiban külön engedélykérés nélkül felhasználhatja.
  • Az adatszolgáltatás engedélykötelessége alól kivételt tesz ez alól a hatóságilag elõírt adatszolgáltatás, illetve a Rent-A-Men Kft. esetleges teljes, vagy részleges eladása.
  • A Rent-A-Men Kft. megszűnése esetén az adatok megsemmisítésre kerülnek